برگزاری نخستین جلسه کمیته دانشجویی انجمن مهندسی دریایی ایران در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۱۹۹۶۲ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۴۹۹
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این جلسه دکتر محمد ذاکری مدیر پژوهش دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گزارشی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی انجام شده در این دانشگاه ارائه کرد. سپس دکتر محسن خسروی بابادی رئیس کمیته دانشجویی انجمن مهندسی دریایی ایران، با تشکر از مسئولان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در جهت برگزاری و هماهنگی جلسه و بازدیدها از مراکز دریایی و صنعتی برای دانشجویان، به بیان اهم موضوعات کمیته دانشجویی انجمن های پرداخت. در ادامه این مراسم نمایندگان دانشجویی انجمن های مهندسی دریا به بیان نظرات خود پرداختند. در حال حاضر کمیته دانشجویی انجمن مهندسی دریایی ایران، درتمامی دانشگاه‏های دریایی کشور در این کمیته عضویت دارند و نمایندگان خود را معرفی کرده‏اند. گفتنی است در این جلسه نمایندگان دانشگاه‏های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، صنعت نفت محمودآباد، خلیج فارس و هرمزگان حضور داشتند.