برگزاری جلسه کارگروه صنعت و فناوری ورزشی درپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۱۹۵۱۵ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۶۳۶
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درابتدای جلسه دکتر جوادی پور به معرفی ساختار سازمانی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی پرداخت سپس گزارشی از فعالیت های معاونت فناوری برای اعضا ارائه داد. درادامه دکتر قراخانلو با مروری بر تجربیات ارتباط مراکزعلمی و تحقیقاتی با صنایع ورزشی وارزیابی شرایط موجود حاکم بر دستگاه های متولی امر ورزش در کشور نظیر وزارت ورزش و فدراسیون های ورزشی، به اهمیت نیاز سنجی و نیازسازی در حوزه فناوری های ورزشی تاکید کرد . همچنین اعضای گروه هر کدام به بیان تجربیات و نظرات خود پیرامون نیازها و اولویت های پژوهشی حوزه فناوری ورزشی، بررسی موانع و شکاف موجود میان دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با بدنه اجرایی ورزش کشور نظیر فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی، ارائه راهکارهای عملیاتی مبنی بر پیاده سازی طرح های پژوهشی در حوزه فناوری و تجهیزات ورزشی، ضرورت سرمایه گذاری به منظور ساخت نمونه سازی اولیه طرح ها، بررسی الگوهای موفق خارجی و داخلی پرداختند. درنهایت مقررگردید برمبنای نتایج مباحث مورد بررسی، نقشه راهی جامع، هدفمند و با برنامه ریزی زمانی مشخص تهیه و تدوین و بر مبنای آن کلیه فعالیت های کارگروه پیاده سازی گردد. گفتنی است اعضای گروه صنعت و فناوری ورزشی را دکتر فتح الله مضطرزاده استاد تمام گروه مهندسی پزشکی- بیومتریال دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترمحمدتقی احمدیان، استاد تمام گروه مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، دکتر فرهاد طباطبایی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر مهدی شفیعیان استادیارگروه مهندسی پزشکی- بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر الهام شیرزاد، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، دکترامین غلامی، سرپرست پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه، دکتر علیرضاآقابابا سرپرست ارتباط با جامعه پژوهشگاه ، دکترمحمد شریعت زاده سرپرست امور پژوهشی و تحقیقات کاربردی پژوهشگاه، مهندس حیدری عضو گروه بیومکانیک پژوهشگاه، مهدی رسولی کارشناس معاونت فناوری و مهندس امین هوش افزا کارشناس ارتباط با صنعت پژوهشگاه و دبیر کارگروه صنعت و فناوری شامل می شوند .