بازدید معاون علمی وفناوری رئیس جمهور ازتوانمندی ها و دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۱ کد : ۱۹۳۵۷ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۴۱۳
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین بازدید دکتر ستاری با حضور درتعدادی ازپژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان، از نزدیک با روند انجام طرح های کلان پژوهشی در این دانشگاه آشنا شد. همچنین طرح کلان شبکه پایش و پیش بینی دریایی کشور درپژوهشکده علوم و فناوری زیردریا، نیروگاه خورشیدی، طرح های پژوهشی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، طرح ملی ابررایانش شیخ بهایی، مرکز تخصصی آپا، طرح میکروالکترونیک واقع در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و شتاب دهنده سیکلوترون واقع در آزمایشگاه مرکزی از جمله طرح هایی بود که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از نزدیک از آن ها بازدید کرد. دکترستاری درنشستی با هیئت رئیسه و جمعی از مدیران پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان، دیدگاه ها و نظرات آنان پیرامون طرح های پژوهشی این دانشگاه را استماع کرد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دراین نشست بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی را یک هزارمیلیارد ریال اعلام کرد و گفت: طرح های پژوهشی که قابلیت تجاری سازی داشته باشند مورد حمایت این معاونت قرار خواهند گرفت. وی با اشاره به طرح جدید بنیاد ملی نخبگان به منظور ارائه کمک های نقدی به اعضای این بنیاد ازطریق مدیریت دانشگاه ها افزود: این طرح پس از اجرای آزمایشی دردانشگاه های تهران وعلوم پزشکی تهران در دیگر دانشگاه های کشور نیز اجرایی خواهد شد. همچنین دراین دیدار برحمایت ازتوانمندی های گسترده و اقدامات پژوهشی محققان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تأکید شد. گفتنی است دانشگاه صنعتی اصفهان درشش طرح پژوهشی کلان ملی مجری و یا همکار است که بخشی ازاین طرح ها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت می شوند.