مجوز تاسیس77 رشته تحصیلی دکترای پژوهش محور صادرشد

۱۴ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۳:۴۱ کد : ۱۹۰۷ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۱۱۹
شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم مجوز تاسیس 77 رشته تحصیلی دکترای پژوهش محور با مجموع ظرفیت پذیرش 141 نفر را برای سال تحصیلی 1394-1393در 21مرکز آموزشی پژوهشی صادر کرد . به گزارش روابط عمومی وزارت عل...
 مجوز تاسیس77 رشته تحصیلی دکترای پژوهش محور صادرشد

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم مجوز تاسیس 77 رشته تحصیلی دکترای پژوهش محور با مجموع ظرفیت پذیرش 141 نفر را برای سال تحصیلی 1394-1393در 22مرکز آموزشی پژوهشی صادر کرد .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، عناوین مرکز آموزشی و پژوهشی متقاضی ، رشته های تحصیلی مصوب و ظرفیت پذیرش به شرح ذیل است:

 

ردیف

نام پژوهشگاه

نام رشته

تعداد ظرفیت

 

1

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 

علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی

2

  

اصلاح نژاد دام

2

 

زیست شناسی میکروبیولوژی

2

 

شیمی شیمی آلی

3

 

مهندسی مواد و متالورژی

2

 

2

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیوتکنولوژی کشاورزی

4

 

زیست شناسی- ژنتیک مولکولی

(محل اجرا:پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهی(

8

 

مهندسی پزشکی بیومتریال (مهندسی بافت)

1

 

3

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

بیوتکنولوژی کشاورزی

5

 

4

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

تکثیر و پرورش آبزیان

5

 

زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا

2

 

5

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی

2

 

علوم و صنایع غذایی گرایش میکرو بیولوژی مواد غذایی

2

 

علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی

2

 

علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

2

 

6

پژوهشگاه صنعت نفت

زمین شناسی نفت

2

 

 مهندسی شیمی محیط زیست

1

 

مهندسی مواد و متالورژی

1

 

7

پژوهشکده هواشناسی

هواشناسی

3

 

8

پژوهشکده تحقیق در عملیات

ریاضی ـ کاربردی زمینه تحقیق در عملیات

4

 

9

مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

فیزیک گرایش فیزیک تجومی

2

 

10

جامع امام حسین (ع)

ریززیست فناوری منحصراً سال 1392

5

11

پژوهشکده حمل و نقل پارسه

(با همکاری دانشگاه تربیت مدرس)

مهندسی عمران حمل و نقل

2

مهندسی عمران راه وترابری

2

12

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

مهندسی عمران- زلزله (زمینه سازه)

2

13

مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

مهندسی عمران زلزله

2

14

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

مهندسی پلیمر بیومتریال

1

مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

1


15

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی تهران

بوم شناسی زراعی (آگرواکولوژی)

2

16

جهاد دانشگاهی

ژئوفیزیک گرایش الکترومغناطیس پژوهشکده علوم پایه کاربردی

1

بیوفیزیک پژوهشکده علوم پایه کاربردی

1

شیمی شیمی تجزیه

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

1

فیتوشیمی ( پژوهشکده گیاهان دارویی )

2

17

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی کرج

مهندسی شیمی طراحی فرایند

1

18

پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

مهندسی برق- مخابرات (سیستم)

1

مهندسی برق قدرت

3

19

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

مهندسی برق- مخابرات (سیستم)

2

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

1

20

پژوهشکده فرهنگ و هنر معماری - جهاد دانشگاهی تهران

پژوهش هنر