قرارگرفتن 4 عضوهیئت علمی دانشگاه کاشان در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

۳۰ دی ۱۳۹۴ | ۱۷:۰۷ کد : ۱۸۸۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۸۶
معاون پژوهشی دانشگاه کاشان از قرار گرفتن چهار عضو هیأت علمی این دانشگاه در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان خبر داد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مجید منعم زاده گفت: بر اسا...
معاون پژوهشی دانشگاه کاشان از قرار گرفتن چهار عضو هیأت علمی این دانشگاه در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مجید منعم زاده گفت: بر اساس داده های منتشر شده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز، دکتر علیرضا اشرفی(عضو هیئت علمی ریاضی محض)، دکتر مهران رضایی(عضو هیئت علمی مهندسی شیمی)، دکتر عباس سعادتمندی (عضو هیئت علمی گروه ریاضی) و دکتر مسعود صلواتی نیاسری (عضو هیئت علمی گروه شیمی) دانشگاه کاشان، در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته اند.
 وی اظهار داشت: پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز بر اساس فعالیت 10 سال اخیر پژوهشگران به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد و هر دو ماه یکبار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل آن را  به روز می کند.
 معاون پژوهشی دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: معیار انتخاب پژوهشگران برتر،تعداد استنادی صورت گرفته به تولیدات علمی آن و در رشته و حوزه های موضوع 22 گانه است.
 دکتر منعم زاده افزود: بر همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند مرتب سازی و سپس یک درصد برتر در حوزه های موضوعی مختلف انتخاب و به عنوان نخبگان برتر در نظر گرفته می شوند. 


( ۱ )