امضای موافقت نامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان جهت حمایت از تجاری سازی طرح های دانش بنیان

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۱۸۸۵۷ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۵۵۴
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این موافقت نامه با هدف اعطای تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری اصفهان به شرکت های دانش بنیان، با تایید معاونت تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد. بر پایه این گزارش، در این موافقت نامه، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان متعهد شد که طرح های شرکتهای متقاضی دریافت تسهیلات را بررسی کرده و طرح های برگزیده را به معاونت تجاری سازی معرفی نماید و همچنین پیشرفت طرح های مصوب به منظور تایید پرداخت مراحل بعدی تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را رصد کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشدو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بر اساس این موافقت نامه مبلغ 30 میلیارد ریال را در سه مرحله در اختیار صندوق پژوهش و فناوری اصفهان قرار دهد. گفتنی است این موافقت نامه در جریان بازدید دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت های دانش بنیان کیمیا فرآیند نقش جهان، تالی ژن پارس، فراکوش، شعله آریا، کاراپالایه، پیام پرداز، فراتحقیق، صباسکه، نانو واحد صنعت، کاوش نیرو، هیدروژن آسیا و بهیار صنعت سپاهان مستقر در این شهرک به امضا رسید.