فراخوان جایزه شهید علیمحمدی برای رساله های دکترای ریاضی

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۸ کد : ۱۸۵۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۳۴۸
پژوهشگاه دانش های بنیادی وزارت علوم با همکاری بنیاد ملی نخبگان، اولین دوره جایزه شهید علیمحمدی برای رساله های دکترای ریاضی را که در سال های 1392 تا 1394 دفاع شده اند برگزار می کند.به گزارش روابط عمومی...
 فراخوان جایزه شهید علیمحمدی برای رساله های دکترای ریاضی
پژوهشگاه دانش های بنیادی وزارت علوم با همکاری بنیاد ملی نخبگان، اولین دوره جایزه شهید علیمحمدی برای رساله های دکترای ریاضی را که در سال های 1392 تا 1394 دفاع شده اند برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  رساله ها یی در این جایزه شرکت داده می شوند که  به با تایید سه عضو هیئت علمی استادیار به بالا  متشکل از استاد راهنما و  دو عضو هیئت علمی دیگر به عنوان رساله ممتاز شناخته شوند  و کتبا توسط استاد راهنما  معرفی  و مدارک آن  در  سایت  پژوهشگاه دانش های بنیادی وزارت علوم تا تاریخ 31 تیرماه 1395 بارگذاری شود.