دکتر هادی سلیمان پور :علم و فناوری از ابزارهای نوین ارتباطات بین المللی است

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۱۷۸۷۵ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۲۱۱۱
 دکتر هادی سلیمان پور :علم و فناوری از ابزارهای نوین ارتباطات بین المللی است
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر هادی سلیمان پور در نشست دیپلماسی علمی و در جمع مدیران دفاتر همکارهای علمی بین¬المللی دانشگاه های سراسر کشور اظهار داشت: اهمیت علم و فناوری به عنوان یکی از مولفه های مهم قدرت و پیشرفت ملی و یکی از ابزارهای نوین برای تعاملات و ارتباطات بین المللی و تاثیر گذار در عرصه سیاست خارجی و تامین منافع ملی کشور بر دست اندرکاران دستگاه سیاست خارجی کشور پوشیده نیست. وی تاکید کرد: وزارت امورخارجه در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در استمرار حرکت جهشی کشور در پیشرفت های علم و فناوری، دست¬یابی به جایگاه رفیع و ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز بیست ساله و اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و تحقق نقشه جامع علمی کشور در تعاملات و ارتباطات بین¬المللی، خودرا مکلف به فراهم کردن زمینه های لازم برای تحقق این اسناد در حوزه علم و فناوری می¬داند. رئیس مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه افزود :فرصت ایجاد شده از ظرفیت¬ها و توانمندی¬های علمی و فناورانه کشور تحت عنوان دیپلماسی علم و فناوری به وزارت امور خارجه این امکان را می دهد تا ضمن تسهیل شرایط حاکم بر روابط خارجی کشور در توسعه تعاملات دو یا چند جانبه بین المللی در حوزه علم و فناوری ، به رصد پیشرفت¬ها و توانمندی های کشورهای هدف پرداخته و با تسهیل فرآیند انتقال فناوری¬های پیشرفته و نوین به کشور ، شرایط لازم جهت صدور دستاوردهای علمی و فناورانه و محصولات دانش بنیان به سایر کشورها را فراهم نماید. وی گفت: رشد روزانه تولیدات علمی کشور بویژه در محصولات دانش بنیان و فناوری های نوین نظیر نانو ، هوا فضا و زیست فناوری و ایجاد شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری در سراسر استان های کشور این امکان را به دستگاه دیپلماسی کشور داده است تا ضمن برقراری مناسبات هدفمند با سایر کشورها و مجامع بین المللی و بستر سازی نسبت به برقراری توسعه ارتباطات نهادهای علمی و فناورانه کشور با طرف های ذی ربط خارجی،از ظرفیت¬ها و دستاوردهای علمی و فناورانه کشور در راستای تحقق منافع ملی بهره برداری نماید. دکتر سلیمان پور با اشاره به ماهیت انسانی و صلح آمیز علم و فناوری تاکید کرد : این ویژگی این امکان را می¬دهد تا کشورهای مختلف فارغ از دیدگاههای متفاوت وبعضاً متعارض با یکدیگر به تعامل سازنده پرداخته و از توانایی های علمی و فناورانه درجهت تامین منافع خود بهره برداری کنند. وی با اشاره به فعالیت دستگاههای مختلف کشور در زمینه علم و فناوری گفت : با عنایت به جایگاه ویژه همکاری های علمی و فناورانه در روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها ، پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری بایستی در چارچوب اهداف سیاست خارجی کشور و به صورت متمرکز و با ایجاد هماهنگی در کلیه دستگاه ها و تجمیع ظرفیت¬های کشور در حوزه علم و فناوری از طریق وزارت امورخارجه مورد پیگری قرار گیرد. رئیس مرکز آموزش و پژوهش¬های بین¬المللی وزارت امور خارجه تاکیدکرد : این وزارت ظرفیت دستگاه دیپلماسی کشور را به صورت هماهنگ و متمرکز بسیج نموده و اقدامات لازم را از طریق ارتباط نهادینه و مستمر با سازمانهای ذی¬ربط داخلی و طرف های خارجی به کار گرفته و اقدامات لازم را به منظور تحقق اهداف جامعه علمی کشور به اجرا می گذارد.