سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب شد

۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۲ کد : ۱۷۸۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۷۳۵
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر محمد پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی وزا...
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر محمد پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم درحکم انتصاب دکتر پورکیانی آمده است : براساس پیشنهاد معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان با حفظ سمت  به موجب این حکم  تا تشکیل مجمع برگزاری انتخابات به عنوان سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب می شوید.
در ادامه این حکم آمده است : انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان ، ماموریت و وظایف سرپرستی  فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی را برپایه قوانین ، سیاست ها و برنامه های مصوب ، زیر نظر رئیس محترم سازمان امور دانشجویان به انجام رسانید.
گفتنی است : در این حکم بر برگزاری مقدمات انتخاب رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در مدت سه ماه تاکید شده است.