معاون آموزشی وزارت علوم : دانشگاهها باید در تحقق اقتصاد مقاومتی پیشگام باشند

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۱۷۸۱۷ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۵۰۵
  معاون آموزشی وزارت علوم : دانشگاهها  باید در تحقق اقتصاد مقاومتی پیشگام باشند
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر جعفر میلی منفرد در سخنرانی خود در همایش آموزش عالی و توسعه پایدار در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت : ملت شریف ایران از دانشگاهیان انتظار دارند در تحقق اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر دانش و فناوری است پیشگام باشند. وی تاکید کرد : دانشگاهیان باید در این شرایط خطیر و حساس کشور در خصوص راهکارهای اقتصاد مقاومتی متکی بر دانش و فناوری ، عدالت بنیان ، درون زا ، پویا و پیشرو ، هم اندیشی و تبادل نظر کنند. دکتر میلی منفرد افزود : باید فعالیت های علمی ، پژوهشی دانشگاهها و رساله های تحقیقاتی دانشجویان در راستای مرتفع شدن معضلات کشور که در اولویت هستند جهت گیری شود و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در خصوص مسایل بنیادین مرتبط با توسعه پایدار به تولید دانش و ارائه راهکار بپردازند. معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت : در گیری ها ، بحران های مالی و اقتصادی جهانی ، فقر و نابرابری و بحران غذایی و گرسنگی فزاینده جهانی ، خطرات الگوهای ناپایدار توسعه اقتصادی و توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی را کاملا روشن کرده است؛ لذا ضرورت دارد با تدوین الگوهایی که مبتنی بر ارزش های مشترک بشری و واقیعت های زیستی کره زمین و رویکردی فرا زمانی و مکانی هستند، در جهت بهبود کیفیت زندگی کنونی و آینده جامعه بشری تلاش شود. دکتر میلی منفرد اظهار داشت : برای رسیدن به توسعه پایدار باید در روش زندگی خود تغییرات بنیادین ایجاد کنیم و با تفکر نقادانه و چالش گرانه فعالیت های کنونی خود را تغییر دهیم که در این مسیر نقش دانشگاهها بسیار تعیین کننده است زیرا تغییر پارادیم¬¬ها و مفروضات بنیادین بشری صرفا در توان دانشگاهها و نهادهای تولید دانش است. وی با تاکید بر باز اندیشی و تغییر رویکردها و سیاستهای آموزش کنونی گفت : رویکرد های نوین مبتنی بر آموزش پایدار باید به یادگیری میان رشته ای و کل نگر ، اندیشه ورزی نقادانه ، تصمیم گیری مشارکتی، استفاده از اطلاعات مناسب بومی و استفاده از روش های نوین توجه ویژه داشته باشد. وی گفت : باید مسیر طی شده و در پیش روی کشور برای رسیدن به توسعه پایدار بررسی شود و مشخص شود برای تحقق توسعه پایدار به چه نوع دانشگاههای و با چه رشته هایی تحصیلی نیاز داریم. معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد : دانشگاهها و مراکز علمی با در پیش گرفتن رویکردهای نقادانه به پندارها و عملکردهای کنونی ، می توانند با مفهوم سازی و تولید دانش و مهارت های نوین و پرورش تفکر نقاد و آفرینش گر و خلاق ، در آموز پایدار نقش داشته باشند. وی گفت : نخبگان و صاحبنظران و دانشگاهیان ما باید مشخص کنند که در زیست بوم ایران اسلامی چگونه می توان به توسعه پایدار دست یافت و نقش مراکز دانشگاهی و علمی در آن چیست ، همچنین می بایست ویژگیهای توسعه پایدار متناسب با کشور ایران و وضعیت کنونی ما نسبت به وضعیت مطلوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.