اسامی موسسات آموزش عالی آزاد مجاز برگزاری دوره های آمادگی فراگیرپیام نور اعلام شد

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۱:۵۳ کد : ۱۷۶۳۶ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۱۲۷۲۳
              اسامی موسسات آموزش عالی آزاد مجاز برگزاری دوره های آمادگی فراگیرپیام نور اعلام شد
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، موسسات آموزش عالی آزاد مجاز برگزاری دوره های آمادگی فراگیرپیام نور در شهر تهران شامل موسسات شایگان ، پور سینا، بامداد دانش ،علوم نوین پارسیان ،عصر دین و دانش ،خردمند، ابن یمین ،نهاوند ،عدل ،اندیشه نوین پژوهش ،نیک اندیش ، گفتگو، مبین ،چتر دانش ،نگاره ، خلاقیت ،فرهنگ تفاهم ،سحاب ، هرمزان ،رفیع ، عصر دانش نظام الملک ،ایکاد،توسعه پایدار شرق ، تدبیر ،مهر پویان ،راه آینده ،نور ، فرهنگ متین ،بینش ، ماهان ،بهروش ،دانش نوین ،جهش و ندا است. همچنین براساس اعلام دفتر آموزشهای آزاد ، غیر دولتی و غیر انتفاعی در شهرستان مشهد موسسات دانشمند ، آسیا، خوارزمی خراسان ،خلاقان جوان ،مهندسان ،اندیشه سازان و امین در شهرستان اصفهان موسسات دانش پژوهان ، برهان ، صدر ، نوین صدر اسپادانا ،فناوران حکیم ،در شهر شیراز موسسات دانش گستر ، فن آموز ، رهروان دانش نوین ،ماد ، نیایش و فاضل مجاز به برگزاری دوره های آمادگی فراگیرپیام نور در سال 1390 هستند. براساس این گزارش در شهرستان تبریز موسسه مهرگان ، در سیرجان موسسه نوبنیاد ،در گرگان قابوسیه ، در رشت مهرنیکان ، در کرج موسسات چاووش و زبدگان ، در بندر عباس موسسه پردیس معمار، در اسلامشهر موسسه پندار ، در شهرضا موسسه نسل فردا و در کرمانشاه موسسه فناور مجاز به برگزاری دوره های آمادگی فراگیرپیام نور در سال 1390 می باشند. براساس اعلام دفتر آموزشهای آزاد ، غیر دولتی و غیر انتفاعی وزارت علوم تمدید تعهد نامه سال 1389موسسات آموزش عالی آزاد برای یکسال است و مسئولین موسساتی که برای اولین بار درخواست آنها پذیرفته شده باید برای امضای تعهد نامه به دفتر آموزشهای آزاد ، غیر دولتی و غیر انتفاعی وزارت علوم مراجعه نمایند. گفتنی است فهرست اسامی مراکز بسیج دانشجویی ، رزمندگان و جهاد دانشگاهی مجاز به برگزاری دوره های آمادگی فراگیرپیام نور متعاقباً اعلام می شود.

( ۶۱ )