ششمین جشنواره ملی حرکت آغاز به کار کرد

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۱ کد : ۱۷۴۴۴ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۵۵۴
                  ششمین جشنواره ملی حرکت آغاز به کار کرد
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر حسین میرزایی در مراسم افتتاح این جشنواره گفت : انجمن های علمی دانشجویی تعامل و ارتباط خود را با سایر انجمن های علمی کشور بیشتر کنند. وی افزود : نظرات انجمن های علمی دانشجویی باید در خصوص تحول و برنامه ریزی آموزش عالی تدوین و به شورای برنامه ریزی آموزش عالی ارائه شود تا دیدگاه های دانشجویان نیز در تحول آموزشی انعکاس یابد. گفتنی است : شناسایی، معرفی و تقدیر از انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در عرصه‌های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، فناوری، اختراع و ابتکار، کارآفرینی، نشریات علمی دانشجویی ، شناسایی معرفی و تقدیر از شرکتهای دانشجویی صنایع کارآفرین،مدیران مخترع پژوهشگر ، خیرین برگزیده صنعت و دانشگاه ، ایجاد فن‌بازار و نمایشگاه دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی در کنار صنایع به منظور تقویت پیوندها میان صنعت، جامعه و دانشگاه و تلاش به منظور فرهنگ‌سازی از جمله اهداف جشنواره ملی حرکت است.