کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی تشکیل شد

۱۷ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۸ کد : ۱۶۹۱۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۹۳
کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی تشکیل شد و دراین جلسه تعداد 140 پرونده مورد بررسی و تصمیم گیری قرارگرفت. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کارب...
کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی تشکیل شد و دراین جلسه تعداد 140 پرونده مورد بررسی و تصمیم گیری قرارگرفت.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور دکتراخوان نایب رئیس شورای بررسی موارد خاص، نماینده سازمان اموردانشجویان، مدیرکل خدمات آموزشی، سرپرست اداره کل سنجش و آزمون، معاون مدیراداره کل خدمات آموزشی درامور دانش آموختگان تشکیل شد.
 گفتنی است دراین جلسه به بررسی پرونده دانشجویان متقاضی افزایش سنوات، بازگشت به تحصیل، تغییر رشته، انتقال توام با تغییر رشته و پرونده‌های سه ترم مشروطی پرداخته شد و تصمیم گیری نهایی دراین خصوص صورت پذیرفت.

( ۲ )