کمیسیون علوم اجتماعی و انسانی سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو آغاز به کار کرد

۲۰ آبان ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۰ کد : ۱۶۹۱۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۳۵۷
کمیسیون علوم اجتماعی و انسانی سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو آغاز به کار کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بررسی و تصویب پیش¬نویس بودجه سال¬های 2017-2016، تدوین پیش¬نویس برنامه و بودجه سال¬های ...
کمیسیون علوم اجتماعی و انسانی سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بررسی و تصویب پیش¬نویس بودجه سال¬های 2017-2016، تدوین پیش¬نویس برنامه و بودجه سال¬های 2021-2018، بازنگری و اصلاح منشور بین¬المللی آموزش تربیت بدنی و ورزش، اعلام یک روز جهانی برای ورزش دانشگاهی، بررسی مناسب بودن تدوین بیانیه اصول اخلاقی در ارتباط با تغییرات آب و هوایی و  گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده به منظور بازنگری و اصلاح توصیه¬نامه 1974 راجع به وضعیت و شرایط محققان علمی دستور جلسات این کمیسیون را تشکیل می‌دهند.
دکتر مهنام رئیس اداره علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو، دکتر امیرخانی رئیس کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی(MOST ) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر رجبی نائب رئیس کمیته ملی ورزش و تربیت‌بدنی از دانشگاه تهران به نمایندگی از ایران در جلسات این کمیسیون حضور خواهند داشت.