کمک سیصد میلیون ریالی یک خیر به بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

۱۴ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۱ کد : ۱۶۹۰۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۶۷
در آستانه آغازسال تحصیلی 96-95 یکی از خیرین نیک اندیش قوچانی مبلغ سیصد میلیون ریال جهت کمک به دانشجویان نیازمند به بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه اهدا کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، براساس ای...
در آستانه آغازسال تحصیلی 96-95 یکی از خیرین نیک اندیش قوچانی مبلغ سیصد میلیون ریال جهت کمک به دانشجویان نیازمند به بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، براساس این گزارش کمک های خیرین گرانقدر جهت وام های ضروری، درمان، تحصیلی، تغذیه و شهریه دانشجویان مستعد نیازمند هزینه خواهد شد.
گفتنی است در ماه های اخیر نیز خیرین نیک اندیش دانشگاه مبلغ چهارصد میلیون ریال جهت کمک به دانشجوان نیازمند به بنیاد دانشگاهی اهدا کرده اند.