رئیس روابط بین الملل شورای جهانی مهندسی شیمی از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بازدید کرد

۳۰ تیر ۱۳۹۵ | ۱۵:۴۳ کد : ۱۶۸۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۳۷
پروفسور ویلی مایر  عضو و رئیس روابط بین الملل شورای جهانی مهندسی شیمی (wcec) از آزمایشگاههای تحقیقاتی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بازدید و با رئیس این پژوهشگاه دیدار و گفتگو کرد.به گزارش رو...
 رئیس روابط بین الملل شورای جهانی مهندسی شیمی از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بازدید کرد
پروفسور ویلی مایر  عضو و رئیس روابط بین الملل شورای جهانی مهندسی شیمی (wcec) از آزمایشگاههای تحقیقاتی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بازدید و با رئیس این پژوهشگاه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در دیدار  پروفسور ویلی مایر  با  دکتر رضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و  دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران  در خصوص دستاوردها و رویدادهای علم مهندسی شیمی در ایران و جهان نبادل نظر شد.