کشف ماده‌ای برای جایگزینی استخوان‌های آسیب دیده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۳:۲۸ کد : ۱۶۸۷۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۱۱
پژوهشگران دانشکده مهندسی پزشکی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ارائه کامپوزیتی جهت کاربرد در مهندسی بافت استخوان شدند.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  بهناز نارویی مجری طرح با بیان اینکه ای...
پژوهشگران دانشکده مهندسی پزشکی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ارائه کامپوزیتی جهت کاربرد در مهندسی بافت استخوان شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  بهناز نارویی مجری طرح با بیان اینکه این مطالعات با هدف تولید بیومواد کامپوزیتی برای کاربرد در جایگزین‌های بافت سخت اجرایی شده است، گفت: بتا تری کلسیم فسفات یکی از ترکیبات مهم کلسیم فسفات است که به عنوان جایگزین استخوان استفاده می‌شود.
وی به جزئیات این پروژه تحقیقاتی اشاره کرد و یادآور شد: برای این منظور از بتاتری کلسیم فسفات استفاده شد ولی به دلیل ضعیف بودن استحکام مکانیکی و توانایی ضعیف آن در القای تشکیل کلسیم فسفات، این ماده با شیشه‌ زیست فعال حاوی نقره ترکیب شد.
نارویی با بیان اینکه شیشه زیست فعال با مقادیر 0،0.25،0.5،1درصد مولی نقره تولید شده ادامه داد: پودر بتا تری کلسیم فسفات تهیه شده با درصدهای وزنی مختلف شیشه زیست فعال حاوی نقره ترکیب و خواص مکانیکی کامپوزیت های به دست امده مورد ارزیابی قرار گرفت وکامپوزیت با حداکثر استحکام مکانیکی به عنوان کامپوزیت بهینه انتخاب شد و بررسی خواص نمونه بهینه نشان داد که این کامپوزیت می تواند جایگزین مناسبی برای استخوان‌های آسیب دیده بدن باشد.
مجری طرح آنتی باکتریال بودن را از مزایای این کامپوزیت نام برد و خاطر نشان کرد: نتایج تست‌های آزمایشگاهی این مطالعات تاییدکرد که کامپوزیت تولید شده علاوه بر خاصیت آنتی باکتریال مطلوب، امکان تشکیل آپاتیت را پس از مدتی غوطه وری در محلول SBFفراهم کرده و در نتیجه فعالیت زیستی مطلوبی در محیط in vitro نشان داده است.
ناوریی باتاکید بر اینکه به دلیل دشواری و محدودیت دستیابی به استحکام مکانیکی مطلوب مطالعات در زمینه ساخت جایگزین های استخوان متراکم اضافه کرد: کامپوزیت تولید شده می تواند جایگزین مناسبی برای استخوان های متراکم آسیب دیده به شمار رود.