کسب مجوز راه اندازی شاخه استانی انجمن پلیمر توسط دانشگاه گلستان

۱۵ دی ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۲ کد : ۱۶۸۱۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۹۵
انجمن پلیمر ایران با تشکیل شاخه استانی خود دراستان گلستان به محوریت دانشگاه گلستان موافقت کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، براساس ابلاغ دکترنکومنش رئیس انجمن پلیمر ایران دانشکده فنی و مهندسی گرگا...
انجمن پلیمر ایران با تشکیل شاخه استانی خود دراستان گلستان به محوریت دانشگاه گلستان موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، براساس ابلاغ دکترنکومنش رئیس انجمن پلیمر ایران دانشکده فنی و مهندسی گرگان، استان گلستان دومین استانی است که پس از دانشگاه صنعتی اصفهان، موفق به کسب امتیاز ایجاد شاخه انجمن پلیمر ایران گردیده است.
گفتنی است هدف از تشکیل انجمن پلیمر شناساندن و معرفی هرچه بیشترعلوم وتکنولوژی پلیمر به جامعه، ایجاد ارتباط نزدیک و هماهنگی بین پژوهشگران و واحدهای صنعتی و پژوهشی پلیمری استان و کشور، جهت دادن به پژوهش ها با توجه به وضعیت صنایع داخلی، تشویق پژوهشگران، صنعتگران و تجلیل از پژوهشگران و استادان ممتاز و ایجاد ارتباط با دیگر انجمن های علمی کشوراست.