کسب رتبه دوم انجمن علمی رباتیک دانشگاه شهید باهنر کرمان درسومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران

۱۶ آبان ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۴ کد : ۱۶۷۸۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۶۰
انجمن علمی رباتیک  دانشگاه شهید باهنر کرمان در سومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران با طرح دست رباتیک آسمان موفق به کسب رتبه دوم شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، بازوی رباتیک آسم...
انجمن علمی رباتیک  دانشگاه شهید باهنر کرمان در سومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران با طرح دست رباتیک آسمان موفق به کسب رتبه دوم شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، بازوی رباتیک آسمان از طرح‌های مشترک انجمن علمی تخصصی رباتیک و شرکت آسمان صنعت بوده که با همکاری اعضای کمیته علمی به مرحله‌ اجرا درآمده است.
این ربات، مشابه دست راست انسان است و توانایی انجام بیشتر حرکات دست راست را دارد که این حرکات شامل جمع و باز شدن دست از محل کتف، چرخش از محل کتف، جمع و باز شدن از محل آرنج، پیچش مچ و حرکت مستقل پنج انگشت دست است.
برای کنترل این ربات، لباسی مجهز به سنسورهای خمشی طراحی و ساخته شده که حرکات یک دست واقعی را ثبت می کند و پس از پردازش داده های ارسالی از سنسورهای موجود در این لباس، بازو حرکاتی مشابه با دست فردی که لباس را بر تن دارد، انجام می دهد.
گفتنی است انجمن علمی رباتیک دانشگاه شهید باهنرکرمان، پروژه دست رباتیک خود را به صورت open source عرضه کرده است به این معنی که تمامی منابع مورد نیاز برای ساخت ربات در اختیار همگان قرار می گیرد که می توانند آزادانه از آن استفاده کنند