کانون فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی می شود

۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۷ کد : ۱۶۷۲۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۰۰
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از راه اندازی کانون فارغ التحصیلان این دانشگاه خبرداد و گفت: با راه اندازی این کانون قادر خواهیم بود وضعیت اشتغال دانش آموختگان این دانشگاه را رصد کنیم....
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی می شود
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از راه اندازی کانون فارغ التحصیلان این دانشگاه خبرداد و گفت: با راه اندازی این کانون قادر خواهیم بود وضعیت اشتغال دانش آموختگان این دانشگاه را رصد کنیم.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر بهزاد بهرامی نسب گفت: در گذشته موضوعی به عنوان کانون فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود داشت اما این کانون فعال نبود بنابراین درحال برنامه ریزی برای ایجاد کانونی فعال در این حوزه هستیم.
وی افزود: برنامه داریم کانون فارغ التحصیلان را در سازمان مرکزی و واحدهای استانی این دانشگاه راه اندازی کرده و این کانون فعالیت مستمر داشته باشد.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این کانون می توانیم وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان و دانش آموختگان این دانشگاه را رصد کنیم.
بهرامی نسب گفت: باتوجه به اینکه این دانشگاه دارای دو نوع دانشجوی آزاد و شاغل است، بنابراین برنامه های فرهنگی دانشجویی دانشگاه نیز باید متناسب با وضعیت دانشجویان باشد.
وی عنوان کرد: شیوه و نحوه اجرای فعالیت های فرهنگی دانشجویی این دانشگاه متناسب با وضعیت دانشجویان این دانشگاه طراحی و برنامه ریزی می شود.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: اولویت اصلی برنامه های فرهنگی دانشجویی این دانشگاه بر پایه ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی میان خانواده های ایرانی است.
بهرامی نسب تأکید کرد: در برنامه های فرهنگی دانشجویی این دانشگاه زمینه ای فراهم می شود تا خانواده های ایرانی موضوع مهارت آموزی را درک کنند و تنها به دنبال تحصیل فرزندان خود در دوره های نظری نباشند.

( ۲ )