کانون بازنشستگان دانشگاه بیرجند تأسیس شد

۲۴ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۶:۳۱ کد : ۱۶۷۲۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۹۵
کانون بازنشستگان دانشگاه بیرجند با مجوز رسمی وزارت کشور و موافقت کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها فعالیت خود را آغاز کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در جلسه مجمع عمومی بازنشستگان دا...
کانون بازنشستگان دانشگاه بیرجند تأسیس شد
کانون بازنشستگان دانشگاه بیرجند با مجوز رسمی وزارت کشور و موافقت کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در جلسه مجمع عمومی بازنشستگان دانشگاه بیرجند ، پس از تصویب اساسنامه انتخاب هیأت مدیره و بازرسان انجام شد واز بین کاندیداها اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال و بازرسان برای مدت یکسال مشخص شدند.


( ۱ )