کارگروه ایرانیان متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی خارج ازکشور ایجاد می شود

۱۷ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۵۲ کد : ۱۶۷۱۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۲۵
برای فراهم کردن زمینه همکاری بین متخصصان علوم ورزشی و ایجاد ارتباط منظم و مداوم با متخصصان ایرانی مقیم خارج کشور، کارگروه ایرانیان متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ا...
برای فراهم کردن زمینه همکاری بین متخصصان علوم ورزشی و ایجاد ارتباط منظم و مداوم با متخصصان ایرانی مقیم خارج کشور، کارگروه ایرانیان متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به منظور بهره مندی از تخصص و توانایی  متخصصان ایرانی تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل به تحصیل و یا کار در خارج از کشور و برای حمایت از آنان در پی ایجاد کارگروهی تحت عنوان"کارگروه ایرانیان متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی خارج از کشور"می باشد.
ازجمله اهداف این برنامه فراهم کردن زمینه همکاری بین متخصصان علوم ورزشی در داخل و خارج ایران، ایجاد ارتباط منظم و مداوم با متخصصان ایرانی مقیم خارج کشور، انجام طرح های علمی و پژوهشی مشترک درسطح بین الملل و آشنایی متخصصان ایرانی و غیرایرانی خارج کشور با محققین داخلی و بالعکس می باشد.
گفتنی است علاقه مندان جهت عضویت دراین انجمن می توانند رزومه و همچنین نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیلssrc.intoffice@gmail.com   ارسال کنند.