کارگاه کارآفرینی نحوه تهیه و تنظیم طرح کسب و کار دردانشگاه بیرجند برگزارشد

۲۵ آبان ۱۳۹۳ | ۱۵:۵۲ کد : ۱۶۷۰۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۱۶
کارگاه کارآفرینی با عنوان نحوه تهیه و تنظیم طرح کسب و کار جهت توانمندسازی دانشجویان برای شرکت دراولین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی دردانشگاه بیرجند برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزا...
کارگاه کارآفرینی با عنوان  نحوه تهیه و تنظیم طرح کسب و کار  جهت توانمندسازی دانشجویان برای شرکت دراولین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی دردانشگاه بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این کارگاه با حضور دکتر کوروش خسروی و استقبال دانشجویان دانشگاه بیرجند و سایر دانشگاه های شهرستان توسط گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند برگزارشد.