کارگاه آموزشی کارشناسان حوزه تجاری سازی، بازاریابی و انتقال فناوری پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور برگزار شد

۱۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۰ کد : ۱۶۶۶۶ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۹۰۱
کارگاه آموزشی کارشناسان حوزه تجاری سازی، بازاریابی و انتقال فناوری پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور در راستای توانمندسازی منابع انسانی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور، با همکار ...
کارگاه آموزشی کارشناسان حوزه تجاری سازی، بازاریابی و انتقال فناوری پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور برگزار شد
کارگاه آموزشی کارشناسان حوزه تجاری سازی، بازاریابی و انتقال فناوری پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور در راستای توانمندسازی منابع انسانی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور، با همکاری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در محل این وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقای سطح کیفی و توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان و کارکنان ستادی حوزه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در زمینه مهارت‌های بازاریابی و فروش می‌باشد.
تعریف بازاریابی برای قرن 21 ام ، آشنایی با مفهوم و فلسفه بازاریابی، نقش بازاریابی در کسب و کار، مفاهیم کلیدی حوزه بازاریابی، مبادله  و بازاریابی رابطه ای، مراحل تکامل بازاریابی در شرکت‌ها ، وظایف مدیران بازاریابی، انواع فلسفه های بازاریابی، مفهوم بازاریابی اجتماعی(Societal Marketing)، مفهوم بازار محور بودن (Market-Driven)، گونه شناسی جرج دی و خصوصیات شرکت های بازار محور، مفهوم بازاریابی کل نگر (Holistic Marketing)، تقسیم بندی بازار،تقسیم بندی بازار، انتخاب بازارهای هدف و جایگاه سازی در بازار، سطوح تقسیم بندی بازار، متغیرهای مورد استفاده در تقسیم بندی بازار،  استراتژی های پوشش بازار (انتخاب بازارهای هدف) ، عوامل تاثیرگذار در انتخاب بازارهای هدف (هدف‌گذاری)، تدوین استراتژی های بازاریابی، آشنایی با مفهوم استراتژی و معنای آن در مکاتب مختلف، سطوح تدوین استراتژی در سازمان ها، ماتریس توسعه بازار – محصول (ماتریس انسف) و استراتژی‌های ناشی از آن، آشنایی با مفاهیم رشد پوششی، رشد تلفیقی و تنوع و انواع استراتژی‌های تنوع، سرفصل‌های این کارگاه آموزشی را تشکیل می‌دهند.