کارگاه آموزشی "مهارت های رفتاری" ویژه اساتید و کارکنان در دانشگاه جهرم برگزار شد

۱۷ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۴ کد : ۱۶۶۰۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۵۳
کارگاه آموزشی "مهارت های رفتاری" ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه جهرم با حضور دکتر حمید یعقوبی مسئول دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه جهرم به همت مرکز مش...
کارگاه آموزشی "مهارت های رفتاری" ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه جهرم با حضور دکتر حمید یعقوبی مسئول دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه جهرم به همت مرکز مشاوره دانشگاه جهرم و واحد تحول اداری دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،در این کارگاه یک روزه، دکتر یعقوبی نقش اساتید و کارکنان دانشگاه در ارتقای سلامت روانی دانشجویی را نقشی کلیدی دانست و افزود: ارتباط دوطرفه استاد یا کارمند با دانشجو در عملکرد تحصیلی و مشکلات دانشجویی تاثیر مستقیم دارد.
وی افزود: ارتباط و نحوه ارتباط مهم ترین مولفه در سلامت روانی جامعه است و باید سعی شود که موانع ارتباطی در دانشگاه رفع شود.
وی در ادامه تعاریف ارتباط، انواع ارتباط، موانع ارتباط و روش های رفع این موانع را برای اساتید و کارکنان توضیح داد و با مثال هر کدام را تشریح کرد.