کارگاه «مدیریت استرس و افزایش سطح رضایتمندی» دردانشگاه شهیدچمران اهواز برگزارشد

۳۰ دی ۱۳۹۴ | ۱۳:۲۰ کد : ۱۶۵۹۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۲۳
ازسوی مدیریت اموراجتماعی دانشگاه شهیدچمران اهواز، کارگاه آموزشی «مدیریت استرس و افزایش سطح رضایتمندی»دراین دانشگاه برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتریدالله زرگر عضو هیئت علمی دانشکده علوم ...
ازسوی مدیریت اموراجتماعی دانشگاه شهیدچمران اهواز، کارگاه آموزشی «مدیریت استرس و افزایش سطح رضایتمندی»دراین دانشگاه برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتریدالله زرگر عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهیدچمران دراین کارگاه که ویژه کارکنان معاونت‌های فرهنگی ودانشجویی دانشگاه برگزارشد، درتعریف واژه استرس گفت: این واژه از سه زاویه قابل تعریف است.
وی افزود: اولین معنای کلمه استرس، مفهومی است که از علم فیزیک وارد علم روان شناسی شده که همان تعریف «فشار» می باشد. دومین مفهوم آن تاثیری است که بر شرایط فیزیولوژیک انسان می گذارد، برای مثال وجود استرس در فرد بیمار، پاسخ به درمان را در وی طولانی تر می کند، چرا که مقاومت بدن فرد بیماری که دچار استرس است، در برابر عامل بیماری کمتر خواهد شد.
دکترزرگر سومین مفهوم نهفته در استرس را نوع نگاه فرد به وقایع اطراف خویش دانست و گفت: عوامل استرس‌زا به دو دسته تقسیم می شوند؛ عوامل فشارزای عمده و عوامل فشارزای ریز روزمره، که عوامل ریز روزمره غلبه و کثرت بیشتری در زندگی افراد دارد و بعضاً عوارض طولانی تری نیز بر جای می گذارد.
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهیدچمران با تاکید بر وجود استرس های محیطی فراوان دراطراف انسان، گفت: مسئله مهم دراین میان این است که افراد بپذیرند درکوتاه‌مدت نمی توان این عوامل فشارزای محیطی را از بین برد، البته این به معنای تسلیم در برابر عوامل استرس زا نیست بلکه مقصود آن است که راه درمان و گذر از استرس ها، گذشت زمان و تمرین و تکرار است.
وی با بیان اینکه ایجاد هرگونه تغییر، مستلزم کسب آگاهی در خصوص مشکل مربوطه است، افزود: اساساً گذر زمان به فرآیند تغییر کمک چشمگیری می کند و باید دانست که تغییرات ناگهانی در زمینه های فردی و اجتماعی، غالباً با عوارض متعددی همراه است و بهترین تغییرات، تغییرات تدریجی و طولانی‌مدت هستند.
دکترزرگر تصریح کرد: برای حل مسائل پیچیده هیچ گاه نباید به دنبال فرمول ها و راه حل های معجزه آسا بود، بلکه بهترین راه حل برای مسائل کهنه و پیچیده، مجموعه ای از راه حل های ساده و مستمر در طی زمان است.
وی یکی از ساده ترین تمرینات برای افراد عجول، مضطرب و دچار استرس را قدم زدن آهسته عنوان کرد و افزود: افرادی که به هر نوع تحت عوامل فشارزای زیادی قرار دارند می بایست به طور نامنظم ولی مستمر، به ورزش های سبک بپردازند. 
همچنین درادامه این کارگاه، کارکنان پرسش های خود را در خصوص استرس های فردی و شغلی مطرح کردند و دکتر زرگر به پاسخگویی و ارائه راهکار دراین زمینه پرداخت.
 گفتنی است در پایان این دوره، گواهی شرکت در کارگاه به کارکنان اعطا شد.