وضعیت نهایی 9 طرح تحقیقاتی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مشخص شد

۱۴ دی ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۸ کد : ۱۶۵۶۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۶۳
با برگزاری جلسه  شورای مرکزی ارزیابی و تصویب طرح ها در اداره کل پشتیبانی فناوری و مدیریت دانش سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 9 طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی وزارت عل...
با برگزاری جلسه  شورای مرکزی ارزیابی و تصویب طرح ها در اداره کل پشتیبانی فناوری و مدیریت دانش سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 9 طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر عبدالرضا صمیمی، معاون توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در این‌باره گفت: با برگزاری جلسه شماره 167 شورای مرکزی ارزیابی و تصویب طرح‌ها، 9 طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با کلیه موضوعات مطروحه موافقت به‌عمل آمد.

وی افزود : از میان این 9 طرح ، اجرای یک طرح از پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات، خاتمه چهار طرح از پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات و خاتمه دو طرح از پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، خاتمه یک طرح از پژوهشکده زیست فناوری و خاتمه یک طرح از پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین مورد تصویب قرار گرفت.​