وزیر علوم اعلام کرد:سامان دهی ارتباط صنایع و دانشگاهها بر اساس ماموریت ها و مزیت های خاص هر دانشگاه

۲۹ آذر ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۲ کد : ۱۶۴۰۶ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۱۶
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ماموریت گرایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گفت:هر دانشگاه و مرکز آموزش عالی باید براساس توانمندی های علمی و مزیت هایی که در رشته های خاص دارند با یکی از صنایع ک...
وزیر علوم اعلام کرد:سامان دهی ارتباط صنایع و دانشگاهها بر اساس ماموریت ها و مزیت های خاص هر دانشگاه
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ماموریت گرایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گفت:هر دانشگاه و مرکز آموزش عالی باید براساس توانمندی های علمی و مزیت هایی که در رشته های خاص دارند با یکی از صنایع کشور همکاری گسترده علمی داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت نیرو  گفت : در این مسیر دانشگاه تهران به صورت عام ، دانشگاه صنعتی شریف در خودروهای برقی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه خودروهای هیبریدی با این صنعت همکاری می کند.
وی با تاکید بر اینکه منظور از ارتباط دانشگاه و صنعت ، حوزه نیازهای  کشور به معنی عام است و علوم انسانی ، اجتماعی و هنر را نیز در برمی گیرد افزود: فراهم کردن انجام  فرصت مطالعاتی استادان در داخل کشور ، اقدام مهمی است که در راستای پیوند  بیشتر دانشگاه و صنعت انجام شده است.
وزیر علوم اظهار داشت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان متولی صنایع کشور همکاری خود را با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بیشتر کرده است و  اجرای دوره های پسا دکترای صنعتی در صنایع و کارخانه ها اقدام مهم دیگری است که در راستای ارتباط دانشگاهها و حوزه کاربرد انجام می شود.
دکتر فرهادی با اشاره به اینکه با همکاری دانشگاههای برتر کشور بازنگری دروس دانشگاهی با جدیت در حال انجام است، گفت: بیش از 90 درصد دروس رشته های فنی و مهندسی بازنگری شده است.
وی افزود: در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی نیز که از اواخر امسال اجرایی می شود از تاکید صرف بر مقاله پرهیز شده و به انجام طرح ملی، تاسیس شرکت دانش بنیان و کار آفرینی نیز امتیاز داده شده است.
وزیر علوم اظهار داشت: علاوه بر وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت علوم تفاهم نامه هایی با وزارت خانه های دفاع و نفت منعقد کرده است تا زمینه حضور بیشتر دانشگاهها در طرح های آنها فراهم شود.
دکتر فرهادی ضرورت هدایت رساله های دکترا و پایان نامه های دانشجویی را دغدغه مهمی دانست که باید مدیران دانشگاهی به آن توجه ویژه کنند.
در پایان برنامه جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد ، تفاهم نامه همکاری وزارت علوم و وزارت نیرو  به امضای دکتر فرهادی وزیر علوم و مهندس چیت چیان وزیر نیرو رسید.