همکاری های علمی و فناوری می تواند موجب رشد و شکوفایی علمی، فناوری و صنعتی دربین افراد دو کشورشود

۲۵ مهر ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۸ کد : ۱۶۱۸۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۱۵
دکترعلم الهدایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان به عنوان متولی افتتاح مرکز مبادلات فناوری ایران و قزاقستان با اشاره به حدیثی از حضرت رسول (ص) گفت: همان گونه که دیپلماسی سیاسی براساس مذاکره می تواند باعث...
دکترعلم الهدایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان به عنوان متولی افتتاح مرکز مبادلات فناوری ایران و قزاقستان با اشاره به حدیثی از حضرت رسول (ص) گفت: همان گونه که دیپلماسی سیاسی براساس مذاکره می تواند باعث افزایش صلح و توسعه‌ دنیا شود، دیپلماسی و همکاری های علمی و فناوری هم میان کشورها به ویژه ملت ها و دولت هایی که اشتراکات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و علمی دارند می تواند موجب رشد و شکوفایی علمی، فناوری و صنعتی دربین افراد دو کشورشود.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان درادامه گفت: باتوجه به این امر ما اولین گام خود را دراین خصوص با کشور قزاقستان آغازکردیم و امروز با افتتاح این مرکز گام های عملی این حرکت ارزشمند را با حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم و وزارت خارجه و همچنین پارک آلماتی قزاقستان برداشته ایم.
دکترعلم الهدایی به موضوعات تفاهم نامه در 9 بند اشاره کرد و ازجمله مهم ترین آنها را همکاری های علمی فناوری، تبادل فناوری، برگزاری جشنواره ها و پنل های علمی و تخصصی بین دو کشور برشمرد و این موارد را عاملی موثر درخصوص عرضه بهتر دانش و فناوری ایران به دیگر مجامع برشمرد.
دکترنورلان رئیس منطقه آزاد فناوری و رئیس پارک آلماتی قزاقستان از افتتاح این مرکز مشترک و همکاری با ایرانگردی حوزه علم و فناوری ابراز خرسندی کرد و گفت : ایران از زمان قدیم یک کشور کلیدی بوده است که علم و دانش بسیاری داشته به ویژه در زمینه ریاضی، پزشکی و فناوری جز یکی از کشورهای پیشرفته به حساب می آید که درعلیرغم وجود تحریم ها دراین چند سال توانسته است مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشته وبه موفقیت های زیادی دست پیدا کند.
دکترنورلان گفت: همکاران ما در تکنو پارک آلماتی با همکاری مدیران و کارشناسان فعال و متخصص پارک علم و فناوری خراسان توانستند فعالیت های خوبی را آغاز کنند و ما اکنون خوشحالیم که هیئت ایرانی برای این امر مهم به قزاقستان آمده و زمینه را برای همکاری های بیشتر درحوزه علم و فناوری فراهم آورده است.