همایش یک روزه معرفی آزمایشگاه تائید نمونه واندازه گیری مشخصات خطی فیبر نوری دردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته

۲۳ آبان ۱۳۹۴ | ۱۲:۲۸ کد : ۱۶۰۷۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۵۶
همایش یک روزه معرفی آزمایشگاه تائید نمونه واندازه گیری مشخصات خطی فیبر نوری دردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمحمدآقا بلوری زاده رئیس پژوهشکد...
همایش یک روزه معرفی آزمایشگاه تائید نمونه واندازه گیری مشخصات خطی فیبر نوری دردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمحمدآقا بلوری زاده رئیس پژوهشکده فوتونیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته دراین همایش گفت: این همایش باحضور مدیران ومتخصصان وزارت فناوری اطلاعات وشرکت های وابسته ازجمله شرکت زیر ساخت برگزارشد.
وی افزود: آزمایشگاه تایید نمونه و اندازه گیری مشخصات فیبر نوری با حمایت مرکز تحقیقات ایران و سرمایه ای حدود شش میلیاردریال راه اندازی شده است.
دکتربلوری زاده گفت: هدف اصلی راه اندازی این آزمایشگاه ایجاد واحدی برای اندازه گیری کمیتهای خطی فیبر نوری به منظور تائید یا عدم تائید فیبر نوری به کار گرفته شده دربخش های مختلف صنعت از جمله وزارت فناوری اطلاعات، شرکت ملی نفت ایران، شرکت راه آهن ایران و حتی بخش خصوصی است. درطرح آزمایشگاه استانداردهای ملی و بین المللی مد نظر قرارگرفته است.
رئیس پژوهشکده فوتونیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته با بیان اینکه ایجاد این آزمایشگاه درپژوهشکده فوتونیک پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم محیطی از ابتدای سال 87 شروع شده است، گفت: هدف از ایجاد این آزمایشگاه راه اندازی مجموعه ای آزمایشگاهی در پژوهشکده فوتونیک است که قادر به انجام آزمایشگاه های تائید نمونه برای اندازه گیری پارامترهای مختلف از قبیل: تضعیف، مشخصات هندسی، روزنه عددی، پاشندگی رنگی، پاشندگی بین مدی، اندازه گیری مد، طول موج قطع فیبر، تضعیف طیفی، اتلاف بزرگ خمش، اتلاف میکرو خمش باشد.
وی درادامه افزود: بدین ترتیب راه اندازی این آزمایشگاه گامی در جهت برنامه تائید نمونه برای صنعت مخابرات کشور است. همچنین با عملیاتی کردن این آزمایشگاه امکان انجام آزمون های تائید نمونه بر روی انواع فیبرهای نوری مهیا شده است.
دکتربلوری زاده گفت: با توسعه تکنولوژی و ارتباطات فیبر نوری نیاز به وجود آزمایشگاه های تائید نمونه جهت اندازه گیری پارامترهای مختلف فیبر نوری قبل از کابل شدن و به کارگیری در شبکه مخابرات نوری است.
وی عدم وجود این آزمایشگاه را باعث خسارات فراوان مالی در ایجاد و تکمیل شبکه مخابرات نوری دانست وابراز داشت: خریداران فیبر یا تار نوری و افرادی که در راه اندازی شبکه های فیبر نوری هستند نیاز به  نتایج این آزمایش ها دارند.
دکتربلوری زاده درپایان گفت: این آزمایشگاه برپایه استانداردهای موجود جهانی و ملی در صنعت مخابرات نوری راه اندازی شده است.