همایش ملی توسعه خردمندانه فضای سرزمینی دردانشگاه مازندران برگزارشد

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۲ کد : ۱۶۰۳۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۶۷
درهمایش ملی توسعه خردمندانه فضای سرزمینی با حضور مهمانان داخلی و خارجی دردانشگاه مازندران برگزارشد،‌ دکترسیدخلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران، بر لزوم مدیریت خردمندانه محیط زیست تاکید و گفت: با توجه ب...
درهمایش ملی توسعه خردمندانه فضای سرزمینی با حضور مهمانان داخلی و خارجی دردانشگاه مازندران برگزارشد،‌ دکترسیدخلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران، بر لزوم مدیریت خردمندانه محیط زیست تاکید و گفت: با توجه به آمار موجود در جهان، وضعیت اکوسیستم درحال نابودی است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمیرنیا با اشاره به مطالب منتشرشده در سالنامه امنیت ملی جمهوری اسلامی که توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر می شود گفت: یافته های موجود گویای آن هستند که در کشور ما بین تراز تغذیه آبخوان ها با تراز برداشت آب، سنخیتی وجود ندارد. برخواسته از چنین وضعیتی، بسیاری از دشت های کشور به ویژه در استان های خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، فارس، همدان، هرمزگان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و تهران با پدیده فرونشست زمین(فروچاله) یا نابودی آبخوان ها روبرو هستند. این پدیده زمانی رخ می دهد که آب انباشته در آبخوان های درون زمین، خارج و خاک از حالت اسفنجی به جسمی سخت و فشرده تبدیل شود. حالتی که حتی با بارش فراوان و رهاسازی آب هم آن را به وضعیت نخستین برنخواهد گرداند. بر بنیاد دیده ها و داده های موجود پس از رخداد فرونشست، کشاورزی در چنین نواحی ناممکن و زیرساخت هایی مانند آسفالت ها، راه ها، راه آهن، خطوط انتقال آب و انرژی نابود می شود. دیگر آنکه، یافتن جای ایمن برای زیرساخت های نو ناممکن خواهد بود. از این رو پیامدهای برخواسته از فرونشینی زمین بسیار کلان و کوبنده خواهد بود.
رئیس دانشگاه مازندران دربخش دیگری ازسخنانش با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره بحران آب با محوریت آب های زیرزمینی گفت: شمار فروچاله های کشور از 12 عدد طی دو دهه به 43 عدد طی یکسال اخیر رسیده که همچنان رو به فزونی است. براساس همین گزارش، دشت تهران در سال 1394 یک میلیمتر در روز یعنی 36 سانتیمتر در سال فرو می نشیند. این در حالی است که بزرگترین فروچاله جهان، 32 سانتیمتر درسال متعلق به مکزیکوسیتی است، وضعیتی که برای دشت رفسنجان نزدیک به 68 سانتیمتر در سال برآورد شده و در یک کلام فاجعه، رخدادی است که در صورت ادامه روند کنونی در نهایت طی یک و نیم دهه آینده فراروی ساکنان این سرزمین خواهد بود.
دکترمیرنیا همچنین ادامه داد: کاهش بارش ها و بروز خشک سالی ها در چند سال گذشته در کنار صدور بی پایه و بی رویه حفر چاه و ضعف برنامه ریزی برای کشت محصولات با نیاز آبی اندک به کاهش آب دهی چاه های مجاز و تهدید تأمین امنیت پایدار غذایی درعرصه کشاورزی، صنعت و از همه مهمتر تأمین آب آشامیدنی همگانی انجامیده است. بر بنیاد آمارهای موجود آبخوان های کشور سالانه با میانگین کسری حجم مخزن 5/4 میلیاردمتر مکعبی روبرو هستند، وضعیتی که آینده ای نگران کننده فراروی کشور می گشاید.
دکترمیرنیا در پایان اظهارامیدواری کرد: برگزاری چنین همایش هایی در راستای کمک به نجات محیط زیست و حیات زمین بیشتر و با اثربخشی بهتری ادامه یابد.
گفتنی است این همایش دو روزه با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و دانشکده هنر و معماری در دانشگاه مازندران برگزارشد.