همایش ملی "کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی "در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می شود

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۷ کد : ۱۶۰۱۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۲۷
دومین "همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی" در تاریخ 29 مهر1395 با حضور رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران در سالن شهدای گمنام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می شود. به گزارش روا...
دومین "همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی" در تاریخ 29 مهر1395 با حضور رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران در سالن شهدای گمنام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی، این همایش با همکاری  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و انجمن گیاهان دارویی ایران در محورهای مزیت نسبی و اقتصاد گیاهان دارویی، استانداردهای مورد نیاز تولید گیاهان دارویی، نهاده‌های مجاز در کشت، تغذیه گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای با کودهای آلی و زیستی، مدیریت آفات و بیماری گیاهان دارویی در کشت ارگانیک، استفاده از محرک‌های غیرشیمیایی و تنش‌ها در گیاهان، تشکیل متابولیت‌های ثانویه در کشت‌های درون شیشه‌ای با رویکرد ارگانیک، بررسی اکوتیپ‌های بومی بر اساس مارکرهای مورفولوژیکی و ملکولی، کاربرد گیاهان دارویی ارگانیک در صنایع غذایی مصرف گیاهان دارویی در علوم دام و آبزیان برگزار می شود.