همایش بزرگداشت روز فردوسی در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارشد

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۸ کد : ۱۵۹۳۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۹۴
به مناسبت بزرگداشت زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی ازسوی انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی مدیریت فرهنگی دانشگاه، همایشی دردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدچمران برگزارشد. به گزارش روابط عم...
همایش بزرگداشت روز فردوسی در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارشد
به مناسبت بزرگداشت زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی ازسوی انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی مدیریت فرهنگی دانشگاه، همایشی دردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدچمران برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین همایش دکترعباس امام عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات این دانشگاه درمورد حرفه های فردوسی سخن گفت و اظهار داشت: فردوسی نه‌تنها شاعری برجسته و بی همتا، بلکه مترجمی توانا نیز بود، تا آنجا که وی را مترجم درون‌زبانی نام نهاده اند.
دراین همایش همچنین دکترمختار ابراهیمی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدچمران درخصوص تلاش های شاعران پیش از فردوسی برای احیای زبان فارسی سخن گفت.
گفتنی است درپایان این مراسم با اهدای لوح به حمیدرضا زلقی دبیر انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی و استادان دکترابراهیمی، دکتر امام و دکتر جلیلیان که در برنامه های متعدد انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی با آنان همکاری داشته اند، از ایشان تقدیرشد. 

( ۱ )