هم اندیشی دست اندرکاران فرهنگی دانشگاه های منطقه 6 در دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰ مهر ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۳ کد : ۱۵۸۶۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۴۸
نخستین نشست هم‌اندیشی معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه شش کشور با حضور کارشناسان مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزا...
نخستین نشست هم‌اندیشی معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه شش کشور با حضور کارشناسان مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمهدی برنجکوب معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان دراین نشست هدف اصلی از برگزاری این گردهمائی را بررسی جایگاه قوانین و ضوابط در موضوع حجاب و عفاف و راهکارهای مناسب عملکرد دراین حوزه عنوان کرد.
وی افزود: شناخت پیامدهای مثبت و منفی عملکرد درموضوع حجاب و عفاف، تأثیر قابل توجهی در بازدهی مناسب فعالیت‌ها دراین بخش خواهد داشت.
دکتربرنجکوب با ارائه گزارشی از سیاست‌ها، نگرش‌ها و فعالیت‌های حوزه فرهنگ عمومی دردانشگاه صنعتی اصفهان، به بیان الزامات سیاست گذاری فرهنگی پرداخت و گفت: توجه به اختیار و کرامت انسان‌ها، پرهیز از امنیتی کردن محیط، توجه به پیامدها در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی افراد و جامعه و توجه به تکثر خرده ‌فرهنگ‌ها از جمله مهم‌ترین الزامات سیاست گذاری فرهنگی در دانشگاه صنعتی اصفهان محسوب می‌شود.
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: توجه به تجربیات و حافظه تاریخی فرهنگی، توجه به نقش الگوهای عملی در دسترس مانند اساتید دانشگاه‌ها و همچنین توجه به اقتضائات مکانی و زمانی و شرایط مخاطبین از دیگر ملزومات سیاست گذاری فرهنگی دراین دانشگاه به شمار می رود.
وی با اشاره به اهمیت نگرش‌های فرهنگی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، افزود: نگاه جامعه‌شناختی و کلان، نگاه حداکثری و فراگیر به فرهنگ، آسیب‌شناسی پدیده‌ها و مصون سازی فرهنگی، ایجاد بستر مناسب ارتباطات و تعامل سازنده جهت فرهنگ‌سازی، ترویج تفکر نقادانه، تعدیل انتظارات حداکثری از فرد به انتظارات حداقلی از جمع و نیز اکتفا به خطوط قرمز اصلی، نگرش‌های فرهنگی بسیار مهمی است.
دکتربرنجکوب درادامه به تأسیس دفتر فرهنگ عمومی دردانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد و گفت: ترویج اخلاق حسنه و زمینه سازی رشد معنوی و صیانت از ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی در دانشگاه، مهم‌ترین مأموریت این دفتر است.
وی ارتقا مناسبات اجتماعی، شناخت ناهنجاری‌ها در شکل‌های رفتاری و آسیب‌شناسی و به‌کارگیری شیوه‌های فرهنگی متناسب با شرایط و شئون دانشگاهیان را مهم‌ترین اهداف درحال پیگیری توسط هستند دفتر فرهنگ عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان کرد.
درادامه این نشست کارشناسان مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه شش کشور به بحث و بررسی پیرامون موضوع حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها پرداختند.
گفتنی است این نشست هم‌اندیشی با حضور معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های صنعتی اصفهان،اصفهان، هنراصفهان، مالک‌اشتر، کاشان، یزد، صنعتی گلپایگان، شهرکرد و مرکز آموزش عالی شهرضا در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد.