هم افزایی در دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای صورت می گیرد

۱۰ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۷:۳۲ کد : ۱۵۸۵۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۹۰
روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد : با توجه به اینکه تعدادی از رسانه های گروهی ادغام دو دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای را از قول سرپرست این دو دانشگاه تیتر کرده اند ضمن تک...
روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد : با توجه به اینکه تعدادی از رسانه های گروهی ادغام دو دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای را از قول سرپرست این دو دانشگاه تیتر کرده اند  ضمن تکذیب این خبربه اطلاع می رساند که متن صحیح این خبربه صورت ذیل اعلام می گردد:
 دکتر شفیعی سرپرست دانشگاه های فنی حرفه ای و جامع علمی کاربردی اعلام کرد : ما در نظر داریم جهت هم افزایی و ساماندهی بیشتر دو دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای که ماموریت های مشابه دارند با حفظ ماهیت هر دو دانشگاه تجمیع صورت پذیرد. انشاالله با تشکیل شورای سیاستگذاری واحد، آینده روشنی را برای آموزش عالی در حوزه مهارتی فراهم کنیم.