دو عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در جمع سرآمدان علمی ایران قرار گرفتند

۱۵ دی ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۷ کد : ۱۵۸۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۱۸
دو عضو هیئت علمی  دانشگاه خوارزمی در جمع 100 تن از سرآمدان علمی کشور قرار گرفته و به عضویت فدراسیون سرآمدان علمی ایران  در معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری در آمدند.به گزارش روابط عمومی وز...
دو عضو هیئت علمی  دانشگاه خوارزمی در جمع 100 تن از سرآمدان علمی کشور قرار گرفته و به عضویت فدراسیون سرآمدان علمی ایران  در معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری در آمدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر علی اسفندیار استادیار دانشکدۀ فیزیک. و دکتر عادله دیوسالار استادیار دانشکدۀ علوم زیستی دانشگاه خوارزمی در فهرست دانشمندان برتر عضو  فدراسیون سرآمدان علمی ایران که توسط معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و  با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهان ایجاد شده است ؛قرار دارند.
بر اساس این گزارش ، فدراسیون سرآمدان علمی ایران ، سرآمدان علمی کشور را  شناسایی و گرنت های پژوهشی و آزمایشگاهی به آنان پرداخت می کند .


( ۷ )