هشت دانشگاه ایران در جمع 200 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفتند

۰۲ تیر ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۷ کد : ۱۵۷۸۱ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۵۹۸
در چهارمین دوره رتبه بندی دانشگاههای آسیایی که توسط موسسه رتبه بندی تایمز صورت گرفته است، دانشگاه های صنعتی شریف ، علم و صنعت ایران ، صنعتی اصفهان،صنعتی امیر کبیر،علوم پزشکی تهران، صنعتی خواجه ن...
در چهارمین دوره رتبه بندی دانشگاههای آسیایی که توسط موسسه رتبه بندی تایمز صورت گرفته است، دانشگاه های  صنعتی شریف ، علم و صنعت ایران ، صنعتی اصفهان،صنعتی امیر کبیر،علوم پزشکی تهران، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران و شهید بهشتی  در میان 200دانشگاه برتر از 22 کشور آسیایی قرار گرفتند.
به گزارش اداره روابط عمومی وزارت علوم، پایگاه رتبه بندی تایمز  بر اساس  13 شاخص کاربردی ،میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده، بررسی شهرت پژوهشی، تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیئت علمی ، درآمد پژوهش ، بررسی شهرت آموزشی، نسبت مدرک دکتری ارائه شده توسط مؤسسه به تعداد اعضای هیئت علمی، نسبت تعداد کل دانشجویان به اعضای هیئت علمی، نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه،  درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیئت ¬علمی ، نسبت اعضای هیئت علمی بین‌المللی به بومی، نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی، سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی و درآمد پژوهشی حاصل از صنعت به ازای اعضای هیئت علمی، هشت دانشگاه ایران در زمره 200 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفتند.
گفتنی است پایگاه رتبه بندی تایمزیکی از نظام های رتبه بندی معتبر بین المللی است که از سال 2004 اقدام به رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها کرده است و در این رتبه بندی از سه منبع«اطلاعات تولید علم دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس» ، «اطلاعات نظر سنجی شهرت از متخصصان آموزش عالی» و «اطلاعات خود اظهاری دانشگاه ها» بهره می برد.