نماینده سازمان برنامه و بودجه از پروژه های در حال احداث دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان بازدید کرد

۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۳:۲۴ کد : ۱۵۷۱۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۰۱
نماینده سازمان برنامه و بودجه از پروژه های در حال احداث دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این برنامه که با حضور مهندس گرمابدری نماینده دانشگاه ها و ...
نماینده سازمان برنامه و بودجه از پروژه های در حال احداث دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان بازدید کرد
نماینده سازمان برنامه و بودجه از پروژه های در حال احداث دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این برنامه که با حضور مهندس گرمابدری نماینده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مهندس قامتی فرماندار قوچان و همراهی رئیس و مسئولان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان برگزار شد، پروژه در حال ساخت آزمایشگاه و کارگاه (50 درصد کمک‌های مردمی)، پروژه تکمیل شده سایت استادان و پروژه در حال احداث ساختمان جدید دانشکده فنی و مهندسی و پروژه پارکینگ دانشگاه بازدید شد.