نمایشگاه تخصصی برنج در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افتتاح شد

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۱ کد : ۱۵۶۸۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۹۹
نمایشگاه تخصصی برنج در حاشیه شانزدهمین همایش ملی برنج در دانشگاه علومکشاورزی و منابع طبیعی ساری گشایش یافت.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این نمایشگاه با برپایی 15 غرفه دایر و ادوات جدید کشاورزی وس...
نمایشگاه تخصصی برنج در حاشیه شانزدهمین همایش ملی برنج در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این نمایشگاه با برپایی 15 غرفه دایر و ادوات جدید کشاورزی وسموم مرتبط با این حوزه به نمایش مخاطبان و بازدیدکنندگان قرار گرفت.
گفتنی است نمایشگاه تخصصی برنج در حاشیه همایش ملی برنج کشور در تاریخ های 27 و 28بهمن ماه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دایر می باشد.