دستاوردهای کمیسیون ملی یونسکو در سال 1394 تشریح شد

۲۶ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۸:۵۰ کد : ۱۵۶۸ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۶۲
دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو مزایای عضویت ایران در شورای اجرایی سازمان بین المللی یونسکو را تشریح کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوضمن تشریح دستاورد...
دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو مزایای عضویت ایران در شورای اجرایی سازمان بین المللی یونسکو را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوضمن تشریح دستاوردهای این کمیسیون در سال 1394  با اشاره به اینکه حضور فعال در سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی سازمان یونسکو در آبان ماه 1394  دستاوردهای مهمی را برای ایران به دنبال داشت گفت:  عضویت در شورای اجرایی یونسکو ،تصویب دو قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران شامل مقابله با افراط¬گرایی در فضای مجازی و استفاده از بازی¬های مجازی دوستدار¬ میراث  فرهنگی و  برگزاری مراسم اعطاء جایزه ابن¬سینا برای اخلاق در علم در حاشیه برگزاری اجلاس کنفرانس عمومی به دانشمند پاکستانی، پروفسور زبتا خان از جمله این دستاوردها است.
دکتر سعدالله نصیری قیداری افزود: تصویب برگزاری گرامیداشت شخصیت¬های علمی و فرهنگی ایرانی برای سال¬های 2016 و 2017 و تاسیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامع آبخیزداری و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در تهران از دیگر دستاوردهای حضور ایران در سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو است. دکتر نصیری در خصوص اینکه عضویت ایران در شورای اجرایی یونسکو چه تأثیری بر نگاه مجامع علمی و فرهنگی دنیا به کشورمان دارد گفت : عضویت ایران برای دومین بار پس از انقلاب اسلامی در نوامبر 2015 در شورای اجرایی یونسکو در چارچوب همین راهبرد صورت پذیرفته است. این عضویت این فرصت بی‌بدیل را به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد تا به¬طور فعال در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های یونسکو نقش ایفاء کند.   
وی افزود: برای اینکه کشور بتواند در تدوین و تکامل هنجارهای بین‌المللی، نقش مؤثری ایفا کرده و دیدگاه¬ها و نظرات خود را تثبیت نماید  و حضور فعال و مشارکت مؤثر در هنگام تدوین این اسناد در اجلاس‌های یونسکو و نهادهای ذیربط این سازمان  داشته باشد باید از فرصت حضور در  در کنفرانس عمومی و شورای اجرایی بهره مند باشد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو گفت: سازمان فرهنگی یونسکوبه عنوان یک نهاد بین‌المللی به منظور کمک به توسعه همکاری بین کشورها در زمینه‌های مختلفی همچون آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات ایجاد شده تا از این طریق تفاهم و صلح بین‌المللی برقرار شود  بنابراین جمهوری اسلامی ایران از طریق دبیرخانه یونسکو می‌تواند همکاری¬های علمی و بین‌المللی خود را با جهان گسترش دهد.
وی تاکید کرد : عضویت در شورای اجرایی یونسکو از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا در بین سه نهاد اصلی یونسکو  یعنی کنفرانس عمومی، شورای اجرایی و دبیرخانه، شورای اجرایی این سازمان به¬دلیل اختیارات وسیع، از جایگاه ویژه‌ای به¬عنوان نهاد اصلی تصمیم‌ساز، برخوردار شده است و تدوین دستورکار کنفرانس عمومی و بررسی برنامه‌های کاری یونسکو و بررسی بودجه پیش‌بینی شده توسط مدیرکل برعهده شورای اجرایی است و متعاقباً پس از تصویب برنامه و بودجه در کنفرانس عمومی، نظارت بر اجرای آن نیز دوباره برعهده شورای اجرایی است. 
دکتر نصیری افزود: انتخاب دبیرکل سازمان نیز توسط کنفرانس عمومی بر اساس پیشنهاد شورای اجرایی صورت می‌پذیرد. بنابراین با توجه به موقعیت و جایگاه ویژه شورای اجرایی عضویت در آن یکی از محورهای کلیدی راهبرد ملی برای حضور فعال در یونسکو و تأثیرگذاری بر آن محسوب می‌شودزیرا بدون حضور در نهادهای تصمیم‌ساز نمی‌توانیم بر تصمیمات این سازمان تأثیر بگذاریم.