نشست کمیته اجرایی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان آذربایجان شرقی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۲۹ آذر ۱۳۹۳ | ۱۵:۴۱ کد : ۱۵۶۳۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۶۰
هفتمین نشست کمیته اجرایی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان آذربایجان شرقی با حضور و ریاست کمیته مهندس محمدتقی پاکزاد معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی و معاونین پژوهش وفناوری ...
هفتمین نشست کمیته اجرایی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان آذربایجان شرقی با حضور و ریاست کمیته مهندس محمدتقی پاکزاد معاون توسعه  مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی و معاونین پژوهش وفناوری دانشگاه های استان و اعضای این ستاد دردانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس پاکزاد دراین جلسه گفت: باتوجه به پیشرفته بودن آزمایشگاه های  دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان مطالبات و انتظارات ما از این دانشگاه بیشتر شده و از این پس آزمایشگاه های دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان را یک بنگاه اقتصادی به شمار خواهیم آورد.
وی خواستار توسعه مرکز نوآوری در دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان شد و افزود: این مراکز می توانند فضای نوآوری را دربین اساتید و دانشجویان ایجاد و شکل دهند چرا که مرکز نوآوری مقدمه تاسیس مراکز رشد در دانشگاه های استان می باشد و درحقیقت خوراک مراکز رشد در این مراکز ساخته خواهند شد .
دکترعلی عجمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان نیز دراین جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت های پژوهشی و فناوری پرداخت وگفت: برای تبدیل شدن یک دانشگاه به دانشگاه کار آفرین سه مرحله وجود دارد که کیفیت هر مرحله ضرورتاً براساس کیفیت مراحل قبلی است که البته ممکن است ترتیب مراحل بر حسب ویژگی های محیطی عوض گردد.
وی افزود: درمرحله ابتدایی، موسسات دانشگاهی می بایست دیدگاهی راهبردی برای خود اتخاذ کرده و توانایی تنظیم و تعیین اولویت های خود را کسب کنند.
دکترعجمی ادامه داد: درمرحله دوم، موسسات دانشگاهی می بایست نقش فعالی را درتجاری سازی دستاوردهای حاصل ازفعالیت های اساتید و دانشجویان خود پیدا کرده و درمرحله سوم موسسات دانشگاهی می بایست نقش پیشروی دربهبود نوآوری ازطریق همکاری با صنعت ودولت را ایفا کند.
معاون پژوهش و فناوری  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ایجادهسته رهبری قوی برای داشتن یک دانشگاه کارآفرین وتنظیم راهبردهای آن، گسترش مرزهای ساختاری (مانند ایجاد دفتر انتقال فناوری ) و ایجاد ساز وکارهایی جهت تعامل با محیط خارج از دانشگاه (یعنی صنعت و منطقه)، ایجاد تنوع در منابع مالی ،ایجاد پایه دانشگاهی قوی جهت بهترین بودن در بین دانشگاه ها، داشتن تحقیقات چند رشته ای و بین رشته ای و ایجاد فرهنگ کار آفرینی را ازجمله مسیرهای تغییرات سازمانی جهت تبدیل شدن به دانشگاه کار آفرین دانست و گفت: دانشگاه نباید کاملا وابسته به بودجه دولتی باشد بلکه بایستی دارای مسیر های درآمدی چند گانه و متوازی باشد.
درادامه برنامه عملیاتی پیشنهادی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان در راستای تحقق اهداف درنظر گرفته شده درآئین نامه تکمیلی ایجاد ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکترجهانگیری مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان شرقی نیز دراین جلسه با طرح پیشنهاداتی به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گفت: برای کارآفرین شدن دانشگاه باید فضا برای بازاریابی و خدمات باز شود که در این راه باید از اساتید دانشگاه های استان و کشور نیز بهره ببریم .
درادامه دکترمیرمحسنی معاون پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی و دبیرستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان در این جلسه گفت: خروجی این جلسات باید ارتقایی درمسیرتوسعه اقتصاد دانش بنیان ایجاد کند و باید با یک برنامه ضربتی مراکز تحقیقاتی را توسعه بخشیده و در راستای ارتقای آنها عمل کنیم.
دکترمیرمحسنی درادامه اشاره کرد : بحث اقتصاد دانش بنیان مختص صنایع نبوده وگفت: دراین راستا باید به علوم انسانی و بحث های مدیریتی توجه خاص کنیم.
گفتنی است ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان آذربایجان شرقی  با عضویت، معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه های استان، رؤسای مراکز تحقیقات و پژوهشی و نمایندگانی از صنایع به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی  و با دستور استاندار آذربایجان شرقی و با هدف ارتقای جایگاه استان دراقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم استان از تولیدات دانش بنیان و حمایت و توسعه و تسهیل فعالیت های شرکت های دانش بنیان استان تشکیل شده است.