نشست کارشناسان بررسی مسائل حقوقی آموزش عالی برگزارشد

۲۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۳:۵۷ کد : ۱۵۶۲۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۱۲۸
نشست بررسی مسائل حقوقی آموزش عالی با حضور دکترمحمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در محل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دراین نشست که با حضور دکتر حس...
نشست کارشناسان بررسی مسائل حقوقی آموزش عالی برگزارشد
نشست بررسی مسائل حقوقی آموزش عالی با حضور دکترمحمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در محل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دراین نشست که با حضور دکتر حسین سیمایی مدیرکل دفترحقوقی ، دکترعلی مجد مدیرکل امور مجلس و دکترلعیا جنیدی مدیرکل لوایح ، تدوین  و تنقیح قوانین و مقررات ، برگزارشد دکتر جنیدی مدیرکل لوایح ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم هدف این نشست را ارائه برنامه های در دست انجام و ایجاد کارگروه های مشترک ،  دانست و گفت : این اداره کل یک اداره مطالعاتی و مشورتی است که در بخش مطالعاتی گردآوری کامل قوانین ، تشخیص ناسخ و منسوخ ،پرکردن خلاهای موجود ، کمک به پیش نویس صحیح مصوبات هیئت امنا و تهیه و چاپ مجموعه قوانین را در دستور کار خود دارد.
وی در ادامه افزود : در بخش مشورتی این اداره کل اظهارنظر نسبت به لوایح قانونی ، اظهارنظر نسبت به طرح های مطروحه از سوی مجلس شورا ، پاسخگویی نسبت به استعلامات انجام شده در نحوه اجرای قوانین ، تبیین احکام دادگاه ها و اظهارنظر راجع به قراردادها و سایر اقدامات وزارت علوم که جنبه فراگیر دارد از جمله کارهای این اداره کل می باشد.
دکتر جنیدی  به کارهای در دست انجام  در معاونت حقوقی اشاره کرد و گفت:بررسی و شفاف سازی رژیم حقوقی حاکم بر آموزش عالی ، تشخیص تعارض و تداخل صلاحیت ها در تمام سطوح قانون گزاری وتصمیم گیری از سطح مجلس شورا تا پایین ترین کمیته ها و کمسیون ها ، افزایش مشارکت ذی نفعان از طریق تهیه آیین نامه افزایش مشارکت ، افزایش اختیارات هیئت های امنا ، افزایش نقش دانشگاه ها در تصمیم گیری های علمی و اجرایی ، تعیین جایگاه مشارکت بخش غیردولتی و ارتقا نقش آن ، ارتقای نقش نظارتی وزارت علوم و تشویق تولید فکر و مالکیت فکری و نهاد های مالی از جمله اقدامات در دست انجام معاونت  حقوقی و امور مجلس است .