نشست مشترک مسئولان دانشگاه صنعتی شاهرود با مدیران مدارس متوسطه شاهرود

۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۳:۴۵ کد : ۱۵۵۰۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۳۶
نشست مشترک مدیران مدارس متوسطه شاهرود و دانشگاه صنعتی این شهر با هدف راهنمایی مدیران در انتخاب رشته و محل تحصیل دانش آموزان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحجت احسنی طهرانی مدیراموردانشج...
نشست مشترک مدیران مدارس متوسطه شاهرود و دانشگاه صنعتی این شهر با هدف راهنمایی مدیران در انتخاب رشته و محل تحصیل دانش آموزان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحجت احسنی طهرانی مدیراموردانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود درنشست با مدیران مدارس متوسطه این شهر برگزارشد، گفت: هدف از این جلسه، تعامل سازنده بین دانشگاه و مدیران آموزش و پرورش است که می توانند نقش سازنده ای را بین دانش آموزان، خانواده ها و مشاوران مدرسه در انتخاب رشته انجام دهند.
وی افزود: ما اینجا جمع شدیم تا دانشگاه صنعتی شاهرود را از لحاظ رتبه علمی و زیرساخت های آموزشی و آزمایشگاهی به دانش آموزان و خانواده های آنها معرفی کنیم تا راهی مناسب جهت انتخاب رشته و محل تحصیل آنها باشد.
دکتراحسنی طهرانی گفت: دانش آموزان در زمان انتخاب رشته و محل تحصیل به دلیل شور و شوق جوانی مایل هستند که دور از خانواده باشند و ممکن است از افرادی کمک بگیرند که راهنمای خوبی نباشند.
وی مدیران را بهترین راهنما جهت انتخاب رشته دانش آموزان معرفی کرد و افزود: مدیران باید ضمن آشنا کردن دانش آموزان با فضاهای دانشگاهی شهر، مشکلات دوری از خانواده را نیز برای آنها تشریح کنند.
نوروز کاویانی معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان شاهرود نیز دراین جلسه هدف اصلی آموزش و پرورش از دیدار با مجموعه دانشگاه صنعتی را  نزدیکی بیشتر و هم سویی اهداف دانست و گفت: هرچه مجموعه آموزش عالی و آموزش و پرورش به اهداف آموزشی و پرورشی نزدیک شوند نتیجه بهتری بدست خواهد آمد.
وی با بیان اینکه نگاه آموزش عالی باید به آموزش و پرورش تغییر کند، افزود: ما یک مجموعه خالی و بکری از فرزندان این سرزمین را تحویل و بعد از 12 سال، یک جوان علمی، پرکار، با نشاط و متدین تحویل آموزش عالی می دهیم.
معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان شاهرود خاطر نشان کرد: ما آمادگی داریم تا جایی که امکان دارد تعاملات فرهنگی خود با دانشگاه صنعتی شاهرود را افزایش دهیم.
کاویانی همچنین خواستار برگزاری همایش های مشترک بین آموزش و پرورش با دانشگاه و ارتباط بیشتر استادان با گروه های این مجموعه شد.
حسین خادمیان مسئول مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود هم در رابطه با معایب و مزایای انتخاب رشته در شهرهای دور مطالبی را بیان کرد و گفت: انتخاب رشته تحصیلی که به تبع آن یک تخصص و شغل برگزیده  می شود یکی از بزرگ ترین انتخاب های فرد در طول زندگی است.
وی یک بخش از فراوانی مشکلات دانشجو دردانشگاه را ناشی از چتر کنترلی خانواده دانست که از بین می رود و افزود: دانشجویانی که به شهرهای دیگر برای  تحصیل می روند مهارت های لازم جهت زندگی مستقل را فرا نگرفته اند.
مسئول مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود تصریح کرد: دانشجویانی که به دور از خانواده درس می خوانند مشکلاتی را ایجاد می کنند که مطلوب دانشگاه، خانواده و خود فرد نیست و باعث مشروطی پی در پی دانشجو و در نهایت اخراج وی خواهد شد.
خادمیان یکی از مزایای انتخاب های بومی را تقویت دانشگاه عنوان کرد و گفت: اگر دانشجویان ممتاز وارد دانشگاه شوند به تبع آن دانشگاه ملزم به گسترش امکانات و استاد نیز سطح علمی خود را افزایش می دهد.
گفتنی است درادامه مدیران مدارس متوسطه شاهرود از زیرساخت های آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی و فضاها و امکانات ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرودبازدید کردند.

( ۱ )