نشست فعالان و نخبگان حوزه ICT استان با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۱ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۸ کد : ۱۵۴۲۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۷۶
دکترمحمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درسفر خود به استان گلستان با نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان دیدارکرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین نشست که در استانداری گلستان برگز...
دکترمحمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درسفر خود به استان گلستان با نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان دیدارکرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین نشست که در استانداری گلستان برگزارشد استاندار، معاونین استانداری، اعضای هیئت رئیسه و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه گلستان، مدیرکل و مدیران مخابرات استان و نماینده شرکت های دانش بنیان، حضور داشتند.
دراین مراسم دکترحسین مؤمنی عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان در سخنانی خود به نقشICT روستایی اشاره کرده و گفت: باتوجه به حمایت وزارتخانه و شخص دکترواعظی وهمچنین تأکید بر توانمندی های نخبگان و پتانسیل علمی کشور، بحث راه اندازیICT جهت اشتغال زایی هرچه بیشتر جوانان یکی از تصمیمات درست و شایسته برای توسعه و توانمندی بخش های مختلف استان بوده است.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی گرگان درخاتمه خواهان تعامل و توجه بیشتر درخصوص همکاری های مشترک با کشورها و دانشگاه های حوزه دریای خزر، حمایت از ایده های نو و همچنین گسترش زیرساخت های شبکه علمی کشور از سوی وزارتخانه متبوع شدند.
دکتریدالله هزارجریبی رئیس دانشکده فنی و مهندسی گرگان دیگر سخنران این نشست به اهمیت توسعه استفاده از شرکت های دانش بنیان و توانمندی های دانشگاهیان استان بخصوص اساتید و دانشجویان دانشگاه گلستان اشاره کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه درادامه به بیان اهداف و چشم انداز دانشگاه پرداخت و گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری، دانشگاه ها 3 هدف عمده را دنبال می کنند که شامل: ساختارسازی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری و شناسایی نخبگان و استعدادهای درخشان می باشد.
درادامه این نشست دکترواعظی گفت: وزارت ارتباطات ماموریت فرابخشی به عهده دارد، بخش های اجرایی کاملا به بخش خصوصی واگذار شده و زیرساخت های کشور به لحاظ پایه سرویس ها وضعیت خوبی دارد و تلاش ما بر کارهای مدرن و جدید است زیرا دراین بخش ها عقب هستیم.
وی با بیان اینکه از توانایی های پژوهشی که درداخل کشور وجود دارد حمایت می کنیم، افزود: دراستان گلستان فضای خوبی وجود دارد که از ICT به عنوان ابزار توسعه و توانمند سازی بخش های مختلف استفاده شود.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دراین نشست از تلاش استاندار و مسئولان درجهت تحقق ایده های استان مجازی، تحول استان از طریقICT و جذب و حمایت از دانش بومی تقدیر کرد.