نشست شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس با مدیر نیروگاه اتمی بوشهر

۳۰ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۷ کد : ۱۵۳۷۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۸۰
نشست مشترک شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس با رئیس و مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهربرگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین دیدار دکترمحمدی رئیس پارک علم و فناوری ...
نشست مشترک شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس با رئیس و مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهربرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین دیدار دکترمحمدی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس به بیان گزارشی در زمینه فعالیت های پارک علم و فناوری خلیج فارس پرداخت و گفت : رویکرد جدید شرکت های دانش بنیان رصد مشکلات و کمبودهای حوزه های مختلف صنعتی و خدمات رسانی کشور بوده که با رفع نقایص موجود و تولیدات محصولات نوآورانه با تکنولوژی های جدید راه گشای مشکلات صنعت کشور باشند . از این رو شرکت های حاضر دراین جلسه که حوزه تخصصی فعالیت شان درحوزه برق و انتقال انرژی می باشد محصولات و خدمات خود را ارائه خواهند کرد.
همچنین دراین جلسه مدیران هشت شرکت دانش بنیان از جمله شرکت های رعد بوشهر ، پایش اندازه گیری ، توان گستر لیان ،  مهندسین مشاور لیان راگ ، لیان الکترونیک پایدار ، نیرو ساحل ، قدرت آفتاب جنوب و شبکه فعال صنعت لیان درجلسه فوق حضور داشتند که به بیان توانمندی های خود در حوزه برق ، الکترونیک و شبکه توزیع نیروی برق پرداخته و محصولات فناورانه خود را معرفی کردند.
گفتنی است درپایان این جلسه مهندس پاراد رئیس شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با ابراز خرسندی از حضور شرکت های دانش بنیان در شرکت توزیع ، برقراری این جلسه را بسیار مفید دانسته و گفت : شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تمام توان در کنار شرکت های دانش بنیان بوده و خریدار محصولات فناورانه  شرکت های دانش بنیان مورد نیاز شبکه توزیع نیروی برق استان خواهد بود و همچنین مدیران شرکت توزیع نیروی برق را مامور کردند موارد مطرح شده را به صورت موضوعی و جداگانه پیگیری و جلسات تخصصی تر با شرکت های دانش بنیان برگزار کنند.