نشست خبری سرپرست دانشگاه خوارزمی با اصحاب رسانه

۲۴ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۲ کد : ۱۵۲۹۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۱۴
نشست خبری سرپرست دانشگاه  خوارزمی با اصحاب رسانه در تهران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه  خوارزمی با ارائه تاریخچه ای از این دانشگاه، به ...
نشست خبری سرپرست دانشگاه خوارزمی با اصحاب رسانه
نشست خبری سرپرست دانشگاه  خوارزمی با اصحاب رسانه در تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه  خوارزمی با ارائه تاریخچه ای از این دانشگاه، به پنانسیل های موجود دانشگاه از نظر علمی، پژوهشی اشاره کرد و گفت: دانشگاه خوارزمی اولین مرکز آموزش عالی مدرن کشور به نوعی دانشگاه مادر است و چندین دانشگاه کشور از جمله دانشگاه کاشان، یزد، سبزوار و زاهدان از دانشگاه خوارزمی بوجود آمدند.
دکتر سبحان اللهی با بیان اینکه دو موسسه تحقیقاتی این دانشگاه از موسسات قدیمی و معتبر هستند اظهار داشت: موسسه تحقیقاتی علوم تربیتی به عنوان اولین موسسه علوم تحقیقاتی کشور و موسسه تحقیقاتی ریاضی دکتر مصاحب به عنوان اولین مومسسه ترویج ریاضی مدرن است.
وی استفاده بهینه از منابع موجود، راه اندازی مرکز ارزیابی کیفیت، شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های موجود، راه اندازی کارگروه ارتقاء رنکینگ دانشگاه، فعال کردن بخش روابط عمومی و روابط بین الملل را از سیاست ها و برنامه های پیش روی دانشگاه خواند.
دکتر سبحان اللهی در خصوص ادغام دانشگاه علوم اقتصادی گفت: از زمان دکتر فرجی دانا نامه هایی مبنی بر ادغام این دانشگاه، به وزارتخانه نوشته شد و نهایتاً در زمان دکتر فرهادی تصمیم به این ادغام گرفته شد که در این راستا ادغام آن با یکی از دانشگاه های شاهد، تربیت دبیر شهید رجایی و خوارزمی مطرح شد و نهایتاً هیت رئیسه دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه خوارزمی را برای ادغام انتخاب کرد و از آنجایی که دانشکده علوم اقتصاد و دانشکده امور مالی جزو برنامه توسعه دانشگاه خوارزمی بود این ادغام را پذیرفتیم.