نشست تخصصی فیزیک و سیاست در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

۲۲ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۰ کد : ۱۵۲۷۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۸۴
نشست تخصصی فیزیک و سیاست با هدف بررسی تاثیر پارادایم های فیزیک بر نظریه های سیاسی، دردانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمهدی نجف زاده استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی د...
نشست تخصصی فیزیک و سیاست با هدف بررسی تاثیر پارادایم های فیزیک بر نظریه های سیاسی، دردانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمهدی نجف زاده استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص هدف از برگزاری این نشست گفت: گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد با توجه به اهمیت مطالعات میان رشته ای، این نشست را با همکاری جهاد دانشگاهی مشهد برگزارکرد.
وی با بیان اینکه این دو رشته در نگاه اول هیچ سنخیتی با هم ندارند، افزود: وجود پارادایم های پیشاکوپرنیکی، کوپرنیکی، نیوتنی و انیشتینی در فیزیک و پیاده شدن پارادایم ها در فضای سیاست از مطالب عنوان شده در این نشست بود.
دکترنجف زاده با طرح این سوال که آیا می شود با برخی مسائل و پیش بینی های فیزیکی به سیاست نگاه کرد، یادآور شد: استفاده از فیزیک برای پیش بینی قواعد سیاسی و تاثیر سیاست بر روی پارادایم های فیزیک در این نشست بررسی شد.
وی با اشاره به اینکه دکترصابری عضو هیئت علمی گروه فیزیک 4 پارادایم اصلی فیزیک را دراین نشست بررسی کرد، افزود: اینکه در هر پارادایم، فیزیک چه نگاهی به جهان دارد و شناخت انسان نسبت به محیط تا چه اندازه با پارادایم ها تغییر می کند از مطالب دکتر صابری در این نشست بود.
دکترنجف زاده ادامه داد: تاثیر پارادایم های فیزیک بر سیاست و مفاهیم سیاسی در دو دوره سنتی و مدرن و نقشی که این پارادایم ها به انسان مدرن می دهد توسط دکتراسلامی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی بررسی شد.
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد درپایان با اشاره به وجود عدم قطعیت در فیزیک گفت: این عدم قطعیت در علوم سیاسی نیز دیده می شود و این نشست به دنبال این بود که توضیحی نسبت به محیط پیرامون ارائه کرده و عواملی که رویکردهای سیاسی را تحت الشعاع قرار می دهد را مورد چالش قرار دهد.