نشست تخصصی با حضور هیئت آکاردمیک دانشگاه آنتورپ بلژیک دردانشگاه الزهرا(س)

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۱ کد : ۱۵۲۶۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۵۸
نشست تخصصی با عنوان : "سازمان ملل، زنان و بومی سازی اسناد حقوق بین الملل" با ارائه Prof. Koen Feyter و Dominique Kiekens از دانشگاه آنتورپ بلژیک و با حضور استادان و دانشجویان علاقه مند دردانشگاه...
نشست تخصصی با عنوان : "سازمان ملل، زنان و بومی سازی اسناد حقوق بین الملل" با ارائه Prof. Koen Feyter و Dominique Kiekens از دانشگاه آنتورپ بلژیک  و با حضور استادان و دانشجویان علاقه مند دردانشگاه الزهرا(س)برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این نشست با همکاری گروه مطالعات زنان و خانواده با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی  و اقتصادی دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه الزهرا(س) و گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس  برگزار شد.