نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد در ارزیابی کیفی ISC موفق به کسب رتبه شد

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۱ کد : ۱۵۲۰۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۳۶
نشریه پژوهش و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد بر پایه ارزیابی کیفی پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، بر مبنای اطلاعات موجود در سال 1393 در بین 25 نشریه دارای ضریب تأثیر دانشگاه فردوسی مشهد، با کس...
نشریه پژوهش و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد بر پایه ارزیابی کیفی پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)،  بر مبنای اطلاعات موجود در سال 1393 در بین 25 نشریه دارای ضریب تأثیر دانشگاه فردوسی مشهد، با کسب ضریب تأثیر 0/289 رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، نشریه یاد شده  با توجه به انتشار از سال 1391، برای اولین بار توسط این پایگاه مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است و در سطح دانشگاه به عنوان تنها نشریه دارای کیفیت Q1 در بخش علوم انسانی و در ردیف 5 نشریه دارای کیفیت Q1 در سطح دانشگاه معرفی شده است.


( ۳ )