نشریه الکترونیکی شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران «شاعا» رونمایی شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۲ کد : ۱۵۲۰۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۴۰
همزمان با برگزاری همایش مدیران آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  ، از نشریه الکترونیکی تخصصی شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) رونمایی شد.به گزارش روا...
نشریه الکترونیکی شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران «شاعا» رونمایی شد
همزمان با برگزاری همایش مدیران آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  ، از نشریه الکترونیکی تخصصی شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این نشریه حاوی اخبار توسعه مراکز آزمایشگاهی خواهد بود که در آن ضمن معرفی آزمایشگاه‌های شبکه «شاعا» اقدام به معرفی اعضای این شبکه خواهد شد.
معرفی فعالیت‌های آزمایشگاه‌ها و فعالیت‌های مربوط به HSE از دیگر محتوای این نشریه الکترونیکی خواهد بود. 
گفتنی است در این نشریه همچنین اعضای شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) ماهانه باید گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند.